BIURO ODPOWIEDZIALNE: FAO

LOKALIZACJA: KATALOG STUDENCKI I STRONA INTERNETOWA

DOKUMENT OSTATNIO PRZEGLĄDANY/AKTUALIZOWANY: 1 LIPCA 2018 R.

ZASADY I PROCEDURY OSTATNI PRZEGLĄD/AKTUALIZACJA: 1 LIPCA 2018 R.


Roczny raport bezpieczeństwa pożarowego

BBS nie ma mieszkań na terenie kampusu i nie jest zobowiązany do prowadzenia dziennika wszystkich pożarów ani wypełniania rocznego raportu bezpieczeństwa pożarowego.